KREATIVNE NARAVNE POGOSTITVE

Spodbujanje kreativnih Kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021

Ministrstvo za kulturo je podjetju Medias Kreativ d.o.o. v letu 2020 na javnem razpisu za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020-2021) znotraj sklopa A3 (Kreativni povezovalnik) dodelilo nepovratna sredstva v višini 29. 999 EUR za projekt Razvoj inovativnega servirnega sistema Topia. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Namen javnega razpisa je v podpori in razvoju inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja kreativnega kulturnega sektorja (KKS), spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS, sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo, spodbujanje podjetništva v KKS skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe ter dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Inovativni servirni sistem Topia se usmerja v razvoj novega produkta, ki odgovarja na potrebe večdimenzionalnega pristopa serviranja in prezentacije hrane v kulinariki. Nastaja na presečišču umetnosti, trga, podjetništva in gospodarstva ter združuje ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo produkta z izraženo kulturno vsebino.

Medias Kreativ d.o.o. bo servirni sistem Topia razvil ob sodelovanju predstavnika kreativnega kulturnega sektorja, Restavracije Pavus, Grad Tabor Laško ter mentorjem Nikolo Slavnićem, ki ga bo izbrala iz mentorske sheme Centra za kreativnost.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si.

Medias kreativ
Ministrstvo za kulturo
Evropska unija
Center za kreativnost
Pavus